Soutěžní příspěvky


Výsledky fakultního kola

 

Jméno studenta/studentky Soutěžní příspěvek Počet bodů Umístění
Marie Hedvíková „A oni nepoznali slova toho a bylo jest zakryto před nimi“. Ústup préteritálního auxiliáru ve starších českých biblích (přílohy) 144 2.
Michaela Chodounská Částice náhodou ve vztahu k interpretaci direktivních mluvních aktů v češtině 136 3.
Marie Kolaříková „‚Žena‘ není kostým“: Metajazyková práce v eseji „J.K. Rowlingová píše o důvodech, proč se vyjádřila k otázkám pohlaví a genderu“ 110
Tomáš Savčenko The Influence of Semantic Network Structure of English on Word Processing 162 1.
Jakub Třešňák Queer lexikum v albánštině 117

Studenti umístění na 1.–3. místě postupují do celostátního kola.

Úvod > Soutěžní příspěvky