Základní informace

V pondělí 16. 5. 2022 se na FF UP Olomouci koná již jedenáctý ročník celostátního kola soutěže Student a věda – Lingvistika. Podle aktuální epidemiologické situace proběhne buď prezenčně v Olomouci, nebo on-line. Soutěže se účastní maximálně tři studenti z každé fakulty, a to na základě výsledků fakultních kol. Vítězné příspěvky celostátního kola budou publikovány v recenzovaném sborníku z konference. Celostátního kola se mohou zúčastnit pouze ti studenti FF UK, kteří prošli fakultním kolem (náklady spojené s účastí v celostátním kole hradí fakulta formou stipendia).

Fakultní kolo se uskuteční pod záštitou děkanky FF UK Mgr. Evy Lehečkové, Ph.D., ve čtvrtek 5. 5. 2022 v m. č. 300 od 15:45. Přihlásit se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny, jazykem příspěvků i prezentací je čeština, případně slovenština. Porota soutěže hodnotí písemnou verzi, ústní prezentaci a odpovědi v diskusi. První místo bude odměněno částkou 3000 Kč, druhé 2000 Kč, třetí 1000 Kč.

 

 

Úvod > Základní informace