Základní informace

V pondělí 6. 5. 2024 se na FF UP Olomouci koná celostátní kolo soutěže Studentská věda (dříve Student a věda – Lingvistika). Soutěže se účastní maximálně tři studenti z každé fakulty, a to na základě výsledků fakultních kol. Vítězné příspěvky celostátního kola budou publikovány v recenzovaném sborníku z konference. Celostátního kola se mohou zúčastnit pouze ti studenti FF UK, kteří prošli fakultním kolem (náklady spojené s účastí v celostátním kole hradí fakulta formou stipendia).

Fakultní kolo se uskuteční pod záštitou děkanky FF UK Mgr. Evy Lehečkové, Ph.D., ve středu 24. 4. 2024 v 16:00 v místnosti 300. Přihlásit se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny, jazykem příspěvků je čeština, případně slovenština nebo angličtina, ústní prezentace probíhá česky nebo slovensky. Porota soutěže hodnotí písemnou verzi, ústní prezentaci a odpovědi v diskusi. První místo bude odměněno částkou 5 000 Kč, druhé 3 000 Kč, třetí 2 000 Kč.

 

 

Úvod > Základní informace