Základní informace

image_pdfimage_print

V pondělí 14. 5. 2018 se na FF UP Olomouci koná již osmý ročník celostátního kola soutěže Student a věda – Lingvistika. Soutěže se účastní maximálně tři studenti z každé fakulty, a to na základě výsledků fakultních kol. Vítězné příspěvky celostátního kola budou publikovány ve sborníku z konference. Celostátního kola se mohou zúčastnit pouze ti studenti FF UK, kteří prošli fakultním kolem (náklady spojené s účastí v celostátním kole hradí fakulta formou stipendia).

Fakultní kolo na FF UK se uskuteční pod záštitou děkana FF UK doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D., v pátek 20. 4. 2018 v místnosti 18 v hlavní budově FF UK od 12:30. Podrobný program bude zveřejněn po uzávěrce pro zasílání příspěvků. Přihlásit se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny, jazykem příspěvků i prezentací je čeština, případně slovenština. Porota soutěže hodnotí jednak písemnou verzi, jednak ústní prezentaci a odpovědi v diskuzi. Účastníci, kteří se ve fakultním kole umístí na prvních třech místech, dostanou finanční odměnu (bude vyplacena formou stipendia): 3 000 Kč (1. místo), 2 000 Kč (2. místo) a 1 000 Kč (3. místo) .

Úvod > Základní informace