Soutěžní porota

V roce 2023 bude ve fakultním kole zasedat porota v tomto složení:

  • doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace) – předsedkyně poroty
  • PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (Ústav románských studií)
  • PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
  • doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (Fonetický ústav)
  • PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (Ústav anglického jazyka a didaktiky)
  • prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (Ústav starého Předního východu)
  • Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (Ústav bohemistických studií)
  • doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (Ústav jazyků a komunikace neslyšících)

 

 

 

Úvod > Soutěžní porota