Soutěžní porota

V roce 2023 bude ve fakultním kole zasedat porota v tomto složení:

  • doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (ÚČJTK FF UK) – předsedkyně poroty
  • PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (Ústav románských studií FF UK)
  • PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK)
  • doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (Fonetický ústav FF UK)
  • PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK)
  • doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (Ústav srovnávací jazykovědy FF UK)
  • PhDr. Svatava Škodová, Ph.D. (Ústav bohemistických studií)
  • doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (Ústav jazyků a komunikace neslyšících)

 

 

 

Úvod > Soutěžní porota