Soutěžní porota

image_pdfimage_print

V soutěžní porotě ve fakultním kole svou účast přislíbili:

  • doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (Ústav obecné lingvistiky) ‒ předsedkyně poroty
  • PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
  • prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií)
  • PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (Ústav románských studií)
  • doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (Fonetický ústav)
  • PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (Ústav anglického jazyka a didaktiky)
  • doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (Ústav srovnávací jazykovědy)
Úvod > Soutěžní porota