Minulé ročníky

2019

Jméno studenta Obor Název práce Počet bodů Umístění
Hana Hledíková anglistika – amerikanistika / český jazyk a literatura Prosodic Phrasing in Good Public Speakers in Czech and English 195 1.
Světlana Müllerová anglistika –amerikanistika The Collocations of Old English Adjectives and of Their Middle English Counterparts Borrowed from Old Norse (Kolokace staroanglických adjektiv a jejich protikladů ve střední angličtině přijatých ze staroseverštiny) 185 2.
Barbora Genserová český jazyk a literatura / německý jazyk a literatura Konstrukce nepotřebovat+ infinitiv ve významu ‚není nutné, abych‘ 169 3.
Další účastníci v abecedním pořadí (čestná uznání):
Jméno studenta Obor Název práce
Veronika Hubinová anglistika–amerikanistika Kohezní prostředky v textu a jejich protějšky v hudbě
Ondřej Lát český jazyk a literatura Anglické infinitivní postmodifikátory a jejich překladové ekvivalenty v češtině
Anastazia Rozhkova český jazyk – specializační studium Faktory ovlivňující způsob zaznamenání diftongizace ó > uo v Bibli drážďanské

2018

Jméno studenta Obor Název práce Počet bodů Umístění
Ondřej Batka český jazyk a literatura Rukopis lékařské příručky ze sbírek Městského muzea Antonína Sovy v Pacově 124
1.
Josef Vysoký ruský jazyk a literatura Češi, Rusové a zvířata. Srovnání český a ruských negativně expresivních jednoslovných výrazů formálně spojených s pojmenováním zvířat 119 2.

2017

Jméno studenta Obor Název práce Počet bodů Umístění
Karolína Lipská francouzská filologie Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině 142 2.
Tomáš Musil filozofie Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka 130 3.
Alžběta Růžičková fonetika Strategie maskování hlasu u českých mluvčích 145 1.
Zpráva o účasti zástupkyň FF UK na celostátním kole soutěže

 

Úvod > Minulé ročníky